ใยแมงมุม

คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความมหัศจรรย์ของใยแมงมุมซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงยกมาเปรียบเทียบในอัลกุรอาน

ส่งฟีดแบ็ก