คำอธิบาย

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความหมายของความรุนแรง รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ และสภาพความรุนแรงในปัจจุบัน จากมุมมองของอิสลามที่กำหนดโดยอัลกุรอานและสุนนะฮฺของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ส่งฟีดแบ็ก