เรื่องราวและความประเสริฐของมัรยัมและนบีอีซา

คำอธิบาย

เป็นหนังสือที่ชี้แจงถึงสถานะของมัรยัมและนบีอิซาในอิสลาม ทั้งที่มีระบุในอัลกุรอานและสุนนะฮฺนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

Download
ส่งฟีดแบ็ก