โอวาทในการศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

คำอธิบาย

หนังสือที่รวบรวมห้าเรื่องเกี่ยวกับการศรัทธาต่อท่านนบีมูอัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั่นคือ 1.เป้าหมายของการส่งศาสนทูต 2.เงื่อนไขของการปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ 3.สิ่งที่พึงปฏิบัติในการศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 4.สิทธิของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 5.สิ่งที่ทำให้เสียศรัทธาต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

Download
ส่งฟีดแบ็ก