ธาตุแท้ของชีอะฮฺ

คำอธิบาย

พูดถึงประวัติของชีอะฮฺ พร้อมกับนำเสนอความเชื่อต่าง ๆและจุดยืนของกลุ่มนี้ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ

Download
ส่งฟีดแบ็ก