การเขียนและการแปลหนังสือเพื่อการดะอฺวะฮฺ

การเขียนและการแปลหนังสือเพื่อการดะอฺวะฮฺ

คำอธิบาย

ผู้เขียนได้อธิบายทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการแปล อาทิ ความหมาย ความสำคัญ การแปลที่ดี และการจัดรูปเล่มที่ดี และได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียบเรียงในการเขียนและแปลหนังสือเพื่อการดะอฺวะฮฺ และคำแนะนำสั่งเสียเอาไว้ในตอนท้ายด้วย

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก