หมวดหมู่เนื้อหา

 • ไทย

  PDF

  กล่าวถึงสถานะความสำคัญของวันศุกร์ เป็นวันพิเศษที่อัลลอฮฺกำหนดให้เฉพาะกับประชาชาติของท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และกล่าวถึงสิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติในวันศุกร์จากสุนนะฮฺต่างๆ อาทิการทำความสะอาดร่างกาย การไปมัสยิดตั้งแต่เนิ่นๆ การขอดุอาอ์ การเศาะละวาตต่อท่านนบี การอ่านสูเราะฮฺ อัล-กะฮฺฟิ เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  DOC

  จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยท่านเชคมุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ : วิทยเหตุผลที่ได้บัญญัติการละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ) ความประเสริฐของวันศุกร์ หุก่มการละหมาดญุมุอะฮฺ เวลาละหมาดญุมุอะฮฺ การอะซานญุมุอะฮฺ เงื่อนไขการดำเนินการละหมาดญุมุอะฮฺ ความประเสริฐของการอาบน้ำในวันศุกร์และการไปมัสญิดตั้งแต่เนิ่นๆ เวลาอาบน้ำในวันศุกร์ เวลาออกไปละหมาดญุมุอะฮฺที่ดีที่สุด หุก่มการเดินทางในวันศุกร์ และอื่นๆ

 • ไทย

  PDF

  สุนนะฮฺในวันศุกร์ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ส่งเสริมให้ทำและสัญญาว่าจะได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ คือการอ่านสุเราะฮฺอัล-กะฮ์ฟฺ และเช่นกันท่านยังได้แนะนำให้เศาะละวาตแก่ท่านให้มากๆ อีกทั้งยังมีมารยาทอีกประการหนึ่งในวันศุกร์คือการหลีกเลี่ยงสิ่งใดๆก็ตามอันเป็นการรบกวนคนมาละหมาด หรือทำให้พวกเขาเสียสมาธิ ไม่ว่าจะโดยการก้าวข้ามตัวเขา หรือพูดคุยกับคนมาละหมาด ถึงแม้ว่าจะทำไปเพื่อฃเป็นการแสดงความรังเกียจก็ตาม เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • ไทย

  PDF

  วันศุกร์ คือวันชุมนุมพบปะของพี่น้องมุสลิม ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงส่งเสริมคนมาละหมาดให้ทำความสะอาด และให้ใช้เครื่องหอม เพื่อให้เขามีกลิ่นหอม จะได้ไม่สร้างความรำคาญกับผู้คนรอบข้างเขา และได้มีหะดีษหลายบทที่ชี้ให้เห็นถึงการเน้นย้ำใช้ให้อาบน้ำยกหะดัษ จนกระทั้งปราชญ์ผู้รู้บางคนถึงกับกล่าวว่าการอาบน้ำยกหะดัษเป็นวาญิบสำหรับการละหมาดวันศุกร์เลยทีเดียว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของวันศุกร์ และหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ส่งเสริมให้มุสลิมอ่านสูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺในวันศุกร์ โดยพยายามค้นหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับหะดีษที่ท่านนบีได้บอกว่าใครก็ตามที่ท่องสูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺแล้วเขาจะปลอดภัยจากดัจญาล เป็นการวิเคราะห์ส่วนหนึ่งที่สามารถปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมทุกๆ วันศุกร์

 • ไทย

  PDF

  คุฏบะฮฺอีดิลฟิฏรฺ ฮ.ศ.1433 โดยอาจารย์มัสลัน มาหะมะ เผยแพร่โดยเครือข่ายวิทยุชุมชน สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ในหัวข้อ “นาวาแห่งความรอดพ้น” กล่าวถึงความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องยึดมั่นกับอิสลาม อันเป็นสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านโองการอัลกุรอานที่นำมาเผยแพร่โดยศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อความรอดพ้นท่ามกลางกระแสคลื่นแห่งโลกดุนยาที่ถาโถมอย่างหนักหน่วง ทางเดียวที่จะทำให้มนุษย์ปลอดภัยก็คือการขึ้นไปอยู่บนเรือของอิสลาม ที่สามารถล่องฝ่ากระแสต่างๆ ไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จในอาคิเราะฮฺได้

 • ไทย

  MP3

  ผู้บรรยาย : ยูซุฟ อบูบักรฺ ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงสุนนะฮฺต่างๆ ที่เป็นภารกิจของมุสลิมในวันศุกร์ อันเป็นวันสำคัญประจำสัปดาห์ในศาสนาอิสลาม ซึ่งควรที่มุสลิมจะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญด้วยการเอาปฏิบัติภารกิจต่างๆ เหล่านั้นให้สมบูรณ์ตามที่มีแบบอย่างมาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

 • ไทย

  MP3

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายถึงสภาพความร้ายแรงของปัญหาซินา การผิดประเวณีหรือการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส ซึ่งกำลังระบาดอย่างร้ายแรงในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าในระดับผู้ใหญ่หรือเยาวชน รวมทั้งอธิบายทางออกและการป้องกันปัญหาตามบทบัญญัติอิสลาม

 • ไทย

  MP3

  คุฏบะฮฺวันศุกร์เกี่ยวกับสัญญาณวันสิ้นโลก อธิบายประเภทต่างๆ ทั้งสัญญาณเล็ก สัญญาณใหญ่ สัญญาณดี สัญญาณเลว จุดยืนของผู้ศรัทธาต่อสัญญาณวันสิ้นโลก ตัวอย่างในภาพรวมในสังคมที่เกี่ยวกับสัญญาณวันสิ้นโลก ..

 • ไทย

  DOC

  คุฏบะฮฺอีดิลอัฎหา ปี ฮิจญ์เราะฮฺศักราช 1430 ในหัวข้อ "ผู้นำมีคุณภาพ นำประชาชาติที่ดีเลิศ" โดย อ.มัสลัน มาหะมะ สาธยายถึงการเริ่มต้นขึ้นของศาสนาอิสลามและท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผู้นำแห่งประชาชาติยุคสมัยสุดท้าย ท่ามกลางญาฮิลียะฮฺและความมืดมนของโลกที่ขาดช่วงจากแสงสว่างของสัจธรรมที่นำมาโดยเหล่าศาสนทูต จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงด้วยการปฏิรูปและการนำของท่านนบีคนสุดท้ายและบรรดาผู้ติดตามท่าน ซึ่งนับเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้นำทุกยุคสมัยที่หวังจะปฏิรูปสังคมโลกสู่ความเป็นเลิศ

 • ไทย

  DOC

  นักเขียน : อัสมัน แตอาลี ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  บทความซึ่งเรียบเรียงเป็นคุฏบะฮฺญุมอัต ว่าด้วยบทเรียนและคำสอนต่างๆ ที่ได้จากคุฏบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ในหัจญ์วะดาอฺหรือหัจญ์อำลาของท่าน ประกอบด้วยหลักคำสอนบางประการที่สำคัญยิ่งสำหรับมุสลิม เช่นหลักยึดมั่นในอะกีดะฮฺ หลักปฏิบัติ หลักแห่งความเสมอภาค ความยุติธรรม ภราดรภาพ สันติภาพ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีิวิตตามครรลองแห่งอิสลาม และเพื่อใช้ชีวิตอย่างสันติสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า

 • ไทย

  PDF

  ต้นฉบับเดิมของหนังสือเล่มนี้เป็นคำสั่งเสียของอะมีรุลหัจญ์ไทย ที่ให้ไว้กับบรรดาหุจญาจญ์ในหัจญ์ปี ฮ.ศ. 1428 เนื้อหาของหนังสือเป็นการเล่าถึงแบบอย่างวิธีการทำหัจญ์วะดาอฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พร้อมกับบทเรียนที่ได้รับ ทั้งนี้ได้เรียบเรียงเป็นหัวข้อย่อยเล็กๆ ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย

 • ไทย

  ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  รวมหลักฐานว่าด้วยความประเสริฐของวันศุกร์.

ส่งฟีดแบ็ก