หมวดหมู่เนื้อหา

 • video-shot

  MP4

  ผู้บรรยาย : ริฎอ อะหมัด สมะดี

  คลิปว่าด้วยความยิ่งใหญ่ของการสุญูดอย่างบริสุทธ์ใจต่ออัลลอฮฺ ซึ่งเป็นหนึ่งอะมัลที่ทรงคุณค่าที่บ่าวจะได้ใช้เพื่อวิงวอนขอต่อัลลอฮฺในสภาพที่พระองค์อยู่ใกล้กับบ่าวมากที่สุด เรียกร้องให้ลองปฏิบัติสุญูดอย่างยาวนาน เพราะนั่นคือปัจจัยที่คาดหวังว่าอัลลอฮฺจะตอบรับการวิงวอนขอของเรา ต้นฉบับคลิปจากเฟซ www.facebook.com/Bantueked

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายความสำคัญของหัวใจ และลักษณะพิเศษบางประการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจโดยเฉพาะ เช่น เป็นเกณฑ์ชี้วัดความดีความชั่วในทัศนะของอัลลอฮฺ ร่างกายจะตามหัวใจ หัวใจพลิกผันได้ง่าย หัวใจคือที่รองรับการทดสอบ เป็นอวัยวะที่ชัยฏอนมุ่งร้ายอยู่ตลอดเวลา การงานต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความนึกคิดในหัวใจ หัวใจเป็นที่สะสมของโรคร้ายต่างๆ ที่มักแฝงเร้นและยากแก่เยียวยาถ้าหากละเลยไม่สนใจ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ปลุกเร้าให้มุสลิมเห็นความสำคัญของการซิกรุลลอฮฺหรือการรำลึกถึงอัลลอฮฺ โดยอ้างหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษต่าง ๆ ที่พูดถึงการเรียกร้องของอัลลอฮฺให้มีการซิกิรต่อพระองค์ รวมถึงการที่พระองค์ชื่นชมผู้ที่หมั่นปฏิบัติซิกิร และอธิบายว่าการซิกรุลอฮฺคือคุณลักษณะนิสัยของผู้ศรัทธา เป็นตัวอย่างที่เหล่านบีและศาสนทูตทั้งหลายได้ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ทั้งสิ้น

 • PDF

  ชัยคฺ อะลี บินอับดุรเราะหฺมาน อัล-หุซัยฟี หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวคุฏบะฮฺวันศุกร์ในหัวข้อ “หนึ่งในการงานของหัวใจ คือความกลัวและความหวัง” ซึ่งเป็นคุฏบะฮฺที่มีการกล่าวถึงการงานที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับมัน และในจำนวนการงานที่เกี่ยวข้องกับหัวใจที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ การกลัวต่ออัลลอฮฺ และการหวังต่อผลตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา และสภาพที่แตกต่างของผู้ศรัทธาระหว่างความกลัวและความหวัง ในขณะที่ยังมีชีวิตในโลกนี้ และช่วงขณะก่อนที่จะจากลาโลกนี้ไป

 • PDF

  การอดทนมีสถานภาพยิ่งใหญ่ในศาสนา เพราะเรื่องศาสนาทั้งหมดนั้นยืนอยู่ได้ด้วยความอดทน คือการอดทนในการเชื่อฟังอัลลอฮฺ และอดทนไม่ทำสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลลอฮฺ และอดทนต่อกำหนดสภาวะการณ์ต่างๆของอัลลอฮฺ และผู้ที่อดทนนั้น คือผู้ได้กำไร เพราะเขาเชื่อฟังอัลลอฮฺ และหวังผลบุญจากพระองค์ และเพราะความหวาดกลัวและความโกรธแค้นนั้นไม่สามารถเปลี่ยนกำหนดใดๆ ได้ หากแต่มันจะกลับกลายเป็นโทษแก่เจ้าของมันเอง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การกลัวอัลลอฮฺเป็นอิบาดะฮฺทางใจที่ยิ่งใหญ่ อันจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากจะออกมาจากผู้ศรัทธาที่มีความศรัทธาอย่างจริงใจเท่านั้น ด้วยเหตุนี้มันจึงมีสถานะภาพที่สูงส่งและมีความประเสริฐอย่างยิ่ง และความกลัวที่น่าสรรเสริญอันนี้คือสิ่งที่จะผลักดันให้เจ้าของมันทำความดีต่างๆ และคอยยับยั้งเขาไม่ให้ทำสิ่งต้องห้ามต่างๆ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การเกรงกลัวอัลลอฮฺนั้นถือเป็นระดับขั้นหนึ่งของความศรัทธา ที่มีความสำคัญและมีความประเสริฐมากที่สุด และเป็นการงานที่จำเป็นต้องมีความอิคลาศบริสุทธิ์ใจเป็นเงื่อนไขสำคัญ บทความนี้ได้อธิบายประเภทต่างๆ ของความกลัว อาทิ ความกลัวตามธรรมชาติ ความกลัวที่ต้องห้าม ความกลัวที่วาญิบ นั่นคือความกลัวต่ออัลลอฮฺ เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • PDF

  การอดทนต่อทุกข์ภัยและหวังในการตอบแทนที่ต้องพบกับความทุกข์นั้นเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้มแข็งของการศรัทธา และมันเป็นเหตุให้ได้รับพระเมตตาของอัลลอฮฺ และให้มีบั้นปลายชีวิตที่ดี ด้วยเหตุนี้ท่านเราะสุลุลลอฮฺจึงหันหน้าสู่ความอดทนยามประสบทุกข์ภัย และสอนให้ประชาชาติของท่านให้กล่าวดุอาอ์ในเรื่องดังกล่าว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  ลูกๆ นั้น เป็นผลผลิตที่ออกมาจากหัวใจ และเป็นเครื่องประดับของชีวิตในโลกนี้ และการสูญเสียพวกเขาเป็นทุกข์ภัยอันใหญ่หลวงต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่ ด้วยเหตุนี้เองการอดทนในเรื่องนี้นั้นจึงเป็นผลบุญอย่างมหาศาล และอัลลอฮฺทรงสัญญาในเรื่องนี้ว่าจะมีรางวัลให้อย่างมากมายอันเป็นความเมตตาและความโปรดปรานจากพระองค์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายโองการอัลกุรอานจากสูเราะฮฺ อาลอิมรอน อายะฮฺที่ 102 เป็นคำสั่งที่มักจะได้ยินทุกวันศุกร์เกี่ยวกับการตักวาต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง โดยนำคำพูดของนักตัฟซีรบางท่านมาสาธยาย พร้อมข้อสรุปอันเป็นใจความสำคัญจากโองการดังกล่าว

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายความสำคัญของหัวใจในทัศนะและมุมมองของอิสลาม เป็นเกณฑ์สำคัญที่อัลลอฮฺใช้พิจารณาความดีงามของมนุษย์ เป็นแหล่งรวมของพฤติกรรมต่างๆ ทั้งในด้านดีและชั่ว มนุษย์จึงพึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลและเอาใจใส่ปรับปรุงหัวใจให้ดี เพื่อความรอดพ้นของเขาในวันอาคิเราะฮฺ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ สาธยายถึงความหมายของคำว่า ตักวา ตามที่บรรดาอุละมาอ์ได้อธิบายไว้ รวมทั้งอธิบายบทบาทและความสำคัญของตักวาในวิถีชีวิตของมุสลิม ซึ่งถูกเน้นและสั่งเสียโดยอัลลอฮฺและท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในหลายบริบทและวาระต่างๆ ที่มากมายครอบคลุมทุกอิริยาบทของมุสลิม

 • PDF

  กล่าวถึงความสำคัญของการอดทน บทบาทของความอดทนในการแก้ปัญหาต่างๆ และสถานะของความอดทนในอิสลาม รวมถึงประเภทต่างๆ ของของความอดทน คือ อดทนในการทำดี, อดทนในการไม่ทำชั่ว และอดทนต่อบททดสอบของอัลลอฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ เชิญชวนให้มุสลิมได้หวนรำลึกถึงบุญคุณอันล้นพ้นที่พระเจ้าทรงประทานให้กับตัวเขาซึ่งมีมากมายมิอาจคำนวนได้ เพื่อนำไปสู่การขอบคุณพระองค์ และเป็นมูลเหตุแห่งความดีงามต่างๆ มากมายในชีวิตตลอดไป พร้อมแนะนำดุอาอ์ที่ใช้ขอจากอัลลอฮฺเพื่อตอกย้ำหน้าที่ในการขอบคุณพระองค์

 • PDF

  บทความที่สาธยายถึงความหมายของการตะวักกุล หรือการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ความสำคัญของมัน และหลักฐานต่างๆ ที่เน้นย้ำให้บรรดาผู้ศรัทธามอบหมายตนต่ออัลลอฮฺ พร้อมทั้งผลอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ได้มอบหมายต่ออัลลอฮฺ และกล่าวถึงข้อสังเกตบางประการที่ต้องรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการมอบหมายกับการยึดมูลเหตุเป็นที่ตั้ง

 • DOC

  ความอดทนและการละหมาด คือหนทางสู่ความสำเร็จ บทความที่อธิบายถึงปัจจัยสำคัญสำหรับมุอ์มินผู้ศรัทธาที่มุ่งมั่นไขว่คว้าความสำเร็จ บนเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยบททดสอบในโลกนี้ โดยอาศัยโองการของอัลลอฮฺในสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 153 เป็นตัวนำทาง พร้อมคำอธิบายจากบรรดาอุละมาอ์

 • DOC

  นักเขียน : ซุฟอัม อุษมาน

  อธิบายถึงความสำคัญของการระลึกถึงบุญคุณของพระผู้เป็นเจ้า และเป้าหมายหลักที่อัลกุรอานอุตส่าห์เรียกร้องให้มนุษย์รำลึกถึงบุญคุณและนิอฺมัตของอัลลอฮฺ คือ เพื่อต้องการให้พวกเขาขอบคุณอัลลอฮฺ และสำนึกตนด้วยการสำรวมอยู่ในคุณธรรมโดยไม่ละเมิดขอบเขตไปก่อความผิดบาป ซึ่งอาจจะเป็นโทษต่อตัวเขาเองและสังคมมนุษย์โดยรวม เพราะกี่มากน้อยในหมู่มนุษย์ที่ใช้นิอฺมัตในทางผิด เปลี่ยนบุญคุณเป็นการฝ่าฝืน และเป็นเหตุแห่งความหายนะในที่สุด

 • DOC

  บทความอธิบายถึงความสำคัญของหัวใจ และสิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่และการงานของหัวใจมนุษย์ซึ่งจะต้องดูแลเพื่อให้เปี่ยมด้วยความศรัทธาและปลอดพ้นจากภัยต่างๆ ทางด้านจิตใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการงานบางประการที่ถือเป็นงานของหัวใจ เช่น การเนียต การตะวักกัล การหวัง เป็นต้น

 • PDF

  นักเขียน : อัสมัน แตอาลี ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ว่าด้วยความหมายและความสำคัญของตักวา หนึ่งในจำนวนชุดคุฏบะฮฺญุมอัต ณ มัสยิดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย อัสมัน แตอาลี อาจารย์ประจำภาควิชาอิสลามศึกษา วอศ. มอ.ปัตตานี

 • DOC

  ถาม : สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันลำบากใจมากก็คือ บางคนเมื่อฉันกล่าวนะศีหัตตักเตือนเขาในสิ่งไม่ดีที่เขากระทำ เขาก็จะตอบกลับมาทำนองว่า "เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณ สนใจเรื่องของตัวคุณเองเถอะ อย่ามาก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของฉัน" อยากทราบหุก่มของคำพูดเช่นนี้?

หน้า : 5 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก