คำภีร์อินญีลที่ใช้อยู่ปัจจุบันถูกเขียนขึ้นหลังจากนบีอีซาเสียชีวิตแล้ว

คำอธิบาย

คำภีร์อินญีลที่ใช้อยู่ปัจจุบันถูกเขียนขึ้นหลังจากนบีอีซาเสียชีวิตแล้ว

ส่งฟีดแบ็ก