การละหมาดชดจากละหมาดอีดทั้งสอง

คำอธิบาย

ถาม – เมื่อเช้าวันอีดุลฟิตรีที่ผ่านมา เมื่อพวกเราไปถึงสถานที่ละหมาด พบว่าอิมามได้ละหมาดเสร็จแล้วและกำลังอยู่ในช่วงท้ายของคุฏบะฮฺ ดังนั้นพวกเราจึงละหมาดอีดสองร็อกอะฮฺในขณะที่อิมามกำลังกล่าวคุฏบะฮฺอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้การละหมาดอีดของพวกเราจะใช้ได้หรือไม่?

ส่งฟีดแบ็ก