หุก่มการถือศีลอดเฉพาะวันที่สิบ (อาชูรออ์) เพียงวันเดียว

คำอธิบาย

คำถาม:
อนุญาตให้ฉันถือศีลอดเฉพาะวันที่สิบ (อาชูรรออ์) เพียงวันเดียวโดยที่ไม่ได้ถือศีลอดหนึ่งวันก่อนหน้านั้น (ตาสูอาอ์) หรือถือศีลอดหนึ่งวันหลังจากนั้น ?

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก