หุก่มการถือศีลอดเฉพาะวันที่สิบ (อาชูรออ์) เพียงวันเดียว

คำอธิบาย

คำถาม:
อนุญาตให้ฉันถือศีลอดเฉพาะวันที่สิบ (อาชูรรออ์) เพียงวันเดียวโดยที่ไม่ได้ถือศีลอดหนึ่งวันก่อนหน้านั้น (ตาสูอาอ์) หรือถือศีลอดหนึ่งวันหลังจากนั้น ?

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

 

หุก่มการถือศีลอดเฉพาะวันที่สิบ (อาชูรออ์) เพียงวันเดียว

 

คำถาม:

อนุญาตให้ฉันถือศีลอดเฉพาะวันที่สิบ (อาชูรรออ์) เพียงวันเดียวโดยที่ไม่ได้ถือศีลอดหนึ่งวันก่อนหน้านั้น (ตาสูอาอ์) หรือถือศีลอดหนึ่งวันหลังจากนั้น?

 

คำตอบ:

อัลหัมดุลิลลาฮฺ

ชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมิยะฮฺกล่าวว่า: "การถือศีลอดวันอาชูรออ์เป็นการลบล้างความผิดหนึ่งปี และไม่เป็นที่น่ารังเกียจหากจะถือศีลอดวันนี้เพียงวันเดียว" [อัล-ฟะตาวา อัล-กุบรอ เล่มที่ 5]

และในหนังสือ "ตุหฺฟะตุลมุหฺตาจญ์" ของอิบนุหะญัรฺ อัล-หัยตะมีย์ ได้กล่าวว่า: "และวันอาชูรออ์ (วันที่สิบ) ถือว่าไม่เป็นไรหากจะถือศีลอดเพียงวันนี้วันเดียว" [เล่มที่ 3, บรรพ: เศามฺ ตะเตาวุอฺ]

 

และคณะกรรมการถาวร (อัล-ลัจญ์นะฮฺ อัด-ดาอิมะฮฺ) ได้ถูกถามเกี่ยวกับปัญหานี้ และก็ได้ตอบว่า:  "อนุญาตให้ถือศีลอดเฉพาะวันที่สิบ (อาชูรออ์) เพียงวันเดียวเท่านั้น แต่ว่าที่ประเสริฐกว่าคือให้ถือศีลอดหนึ่งวันก่อนหน้านั้นหรือหนึ่งวันหลังจากนั้นด้วย และมันคือสุนนะฮฺที่แน่ชัดจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ดังที่ท่านได้กล่าวว่า:

 

" لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع "

ความว่า: และหากฉันยังมีชีวิตอยู่จนถึงปีหน้า แน่นอนยิ่งว่า ฉันจะถือศีลอดในวันที่เก้าด้วย [บันทึกโดยมุสลิม, เลขที่: 1134]

 

ท่านอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา กล่าวว่า: "นั่นคือการถือศีลอดพร้อมกับวันที่สิบ"

 

วะบิลลาฮิตเตาฟีก

คณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการ การฟัตวา (11/401)

 

คำตอบโดย อิสลามเว็บ ถามตอบ

//www.islam-qa.com/ar/ref/21776

 

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก