ทำไมจำนวนผู้หญิงในนรกถึงมากกว่าผู้ชาย ?

คำอธิบาย

ตอบคำถามข้อสงสัยที่มีผู้ถามว่า ทำไมจำนวนผู้หญิงในนรกถึงมากกว่าผู้ชาย ? ตามที่มีปรากฏจากหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ส่งฟีดแบ็ก