คำอธิบาย

ถาม การละหมาดตะรอวีหฺเป็นญะมาอะฮฺที่มัสญิดมีความประเสริฐที่สุด หรือการละหมาดตะรอวีหฺที่บ้านจะมีความประเสริฐยิ่งกว่า? ฟัตวาจากเว็บอิสลามคิวเอ ด้วยการอ้างถึงความเห็นต่างๆ ของบรรดาอุละมาอ์ผู้เป็นที่ยอมรับทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ส่งฟีดแบ็ก