ตะรอวีห์กับกิยามุลลัยล์แตกต่างกันหรือไม่?

คำอธิบาย

ถาม ฉันอยากทราบถึงความแตกต่างระหว่างการละหมาดกิยามุลลัยลฺกับการละหมาดตะรอวีหฺว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ? ฟัตวาจากเว็บอิสลามคิวเอ

ส่งฟีดแบ็ก