ฉันได้ผ่านเดือนรอมฎอนมาโดยที่ไม่ได้ถือศีลอด จำเป็นที่ฉันต้องถือชดหรือไม่

คำอธิบาย

ฉันได้ผ่านเดือนรอมฎอนมาโดยที่ไม่ได้ถือศีลอด จำเป็นที่ฉันต้องถือชดหรือไม่

ส่งฟีดแบ็ก