การใช้จันทร์เสี้ยวเป็นสัญลักษณ์

คำอธิบาย

คำถาม: อะไรคือสื่อสัญลักษณ์ที่อยู่เบื้องหลังดวงดาวและจันทร์เสี้ยว ของมุสลิม ? ฉันค้นหามันในเว็บไซต์ของท่าน และค้นคว้าจากหนังสืออ้างอิงในห้องสมุด ก็ไม่สามารถหาคำตอบอะไรได้มากไปกว่าการอ้างอิง “ธง” ของจักรวรรดิออตโตมัน ? ฟัตวาจากเว็บไซต์อิสลามถามตอบ โดยเชคมุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก