เขาอาเจียนและกลืนเสมหะเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ การถือศีลอดของเขาถือว่าเสียไหม

คำอธิบาย

เขาอาเจียนและกลืนเสมหะเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ การถือศีลอดของเขาถือว่าเสียไหม

ส่งฟีดแบ็ก