การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลถือเป็นมักรูฮฺตามที่อุละมาอ์บางท่านกล่าวจริงหรือไม่

ส่งฟีดแบ็ก