ครอบครัวมุสลิมกับเดือนเราะมะฎอน

คำอธิบาย

คำถาม: ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวและเราะฎอนกำลังจะมาเยือน ผมจะดูแลครอบครัวและหล่อหลอมพวกเขาอย่างไรให้ได้รับความจำเริญในระหว่างเดือนนี้? ฟัตวาจากเว็บไซต์อิสลามถามตอบ โดยเชคมุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

ส่งฟีดแบ็ก