ส่วนหนึ่งจากฟัตวาของชัยคฺมุหัมมัด อบนุ ศอลิหฺ อัลอุษัยยมีน

ส่งฟีดแบ็ก