สี่สิบหะดีษ อิมามนะวะวีย์ ในภาษารัสเซีย

สี่สิบหะดีษ อิมามนะวะวีย์ ในภาษารัสเซีย

คำอธิบาย

ประกอบด้วยเนื้อหาตัวบทหะดีษ ที่เป็นเสียงในภาษารัสเซีย พร้อมการอธิบาย พร้อมให้ดาวน์โหลดเพื่อไรต์ใ่ส่แผ่น และโปรแกรมจะรันโดยอัติโนมัติ เืมื่อใ่่ส่ในช่องเล่นซีดีของคอมพิวเตอร์

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก