• ไทย

  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อิสลามนั้นมีหลายเรื่อง และล้วนแล้วแต่มีความระทึกใจชวนให้ติดตาม ซึ่งชาวมุสลิมส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ทราบเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้อย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นวันเวลาหรือยุคสมัยที่เกิดขึ้น บทความนี้จึงเป็นงานเขียนที่ต้องการทำให้เยาวชนมุสลิมมีความผูกพันกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามตลอดทั้งปี แทนที่พวกเขาเพียงแต่ผูกพันกับเหตุการณ์ไร้สาระซึ่งบางทีอาจก่อโทษเสียด้วยซ้ำ

 • ไทย

  บทความที่กล่าวสะกิดถึงความเป็นจริงของสภาพที่เกิดขึ้นกับประชาชาติมุสลิม ซึ่งแม้จะขึ้นศักราชใหม่แล้ว แต่สภาพเดิมๆ ดังกล่าวก็ยังคงดูเหมือนว่าไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก ดังนั้น จึงถือโอกาสใช้ช่วงเริ่มต้นของรอบปีที่ได้มาถึงแล้วในครั้งนี้เพื่อทบทวนบทบาทที่ควรจะเป็นและหนทางแก้ไขปรับปรุงตัวเองของมุสลิมทุกคน

 • ไทย

  อธิบายความสำคัญของวันอีดในอิสลาม รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่สนับสนุนและอนุญาตให้ทำในวันอีด ซึ่งทุกๆ ประชาชาติจะมีวันอีด(วันรื่นเริง) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ในวันดังกล่าวนั้นเองที่จะทำให้พวกเขาได้รื่นเริงและสุขสันต์กัน สำหรับวันอีดหรือวันรื่นเริงของเรานั้น มันคือวันที่ได้ผนวกไว้ด้วยความศรัทธา จรรยามารยาท และปรัชญาในการใช้ชีวิตของประชาชาตินี้เอาไว้ด้วย เพราะวันรื่นเริงบางประเภทของคนบางกลุ่มนั้นเป็นวันรื่นเริงเฉลิมฉลองที่คิดค้นขึ้นโดยสติปัญญาของมนุษย์ซึ่งห่างไกลและแตกต่างสิ้นเชิงจากแนวทางแห่งวิวรณ์(วะหฺยู)ของพระผู้เป็นเจ้า ในขณะที่ “วันอีดิลฟิฏรฺและวันอีดิลอัฎฮา” นั้น คือวันรื่นเริงที่มาจากอัลลอฮฺ ตะอาลา ซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญญัติแก่ประชาชาติอิสลาม

 • ไทย

  บทความเชิญชวนให้มุสลิมทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติความดีต่างๆ ในช่วง 10 วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ ด้วยการนำเสนอโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าอีมานและอะมัลของผู้ศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเวลาละหมาด การซิกรุลลอฮฺ การทำดีต่อผู้อื่น การบริจาค การถือศีลอด เป็นต้น

 • ไทย

  ความประเสริฐของสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺและอะมัลต่างๆ ในวันนั้น อธิบายสรุปถึงคุณค่าความประเสริฐและความสำัคัญของสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺ และสิ่งที่สนับสนุนให้มุสลิมปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับผลบุญอันมหาศาลจากอัลลอฮฺ ซึ่งนับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ควรแก่การเอาใจใส่ และโดยส่วนใหญ่แล้วสังคมมักจะเผลอลืมนึกถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้

 • อุซเบก
ส่งฟีดแบ็ก