Về Con Người - Người Hạnh Phúc & Người Khốn Khổ -

Giới thiệu chung

Về Con Người - Người Hạnh Phúc & Người Khốn Khổ -: Allah đã chia con người ra hai loại người hạnh phúc và bất hạnh. Trong Qur’an Allah đã kể rất nhiều hình ảnh của hai loại người này thành từng câu chuyện mong rằng đó là bài học cho con tim còn đập và cho khối óc còn minh mẫn.

Download
Thông tin phản hồi