Орозо тууралуу түшүнүк

Жазуучу :

Жарыялоочу:

Реферат

Орозо тууралуу түшүнүк: Кыргыз тилинде буклет. Даярдаган доктор Хейсам Сархан. Бул эмгекте парз жана нафиль орозого байланыштуу эң маанилүү маселелер айтылган, жана качан орозо макүрөө болот, а качан арам болот. Ошондой эле закат аль-фитр жана айт намазына тиешелүү эң маанилүү фикхий өкүмдөр эскерилген.

Download
Комментарий жөнөтүңүз

Илимий классификациялар: