ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുക, ഐഫോണ്, ആണ്ഡ്രോയ്ഡ് അപ്ളിക്കേഷന്‍

تطبيق ( بلاغ ) للتعريف بالإسلام للأندرويد

എന്റെ അടുക്കലുണ്ട്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുക, ഐഫോണ്, ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് അപ്ളിക്കേഷന്‍.
ജീവിതത്തിലെ സര്‍വ്വ മണ്ഢലങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന ജീവിത സരണിയാണ് ഇസ്ലാം എന്നും അതിന്‍റെ അന്തിമ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ്(സ) എന്നും വിവരിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിനെയും അവന്‍റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ അനിവാര്യതയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.സാര്‍വ്വകാലികവും സാര്‍വ്വ ജനീയവുമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് സമര്‍ത്ഥിക്കുന്നു,
അത് സെലക്ട് ചെയ്യാന്‍...
1 ഭാഷ സെലക്ട് ചെയ്യുക. 2 വിഷയം തെരെഞഞ്ഞെടുക്കുക. 3 ലിങ്ക് അയക്കുക( വീഡിയോ. ഓഡിയോ, ലേഖനം ,മറ്റുള്ലവ )

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം