രക്തത്തിന്‍റെ പവിത്രത

വിേശഷണം

മസ്ജിദു നബവിയില്‍ ഷൈഖ് സ്വലാഹ് ബുദൈര്‍ നടത്തിയ വെള്ളിയാഴ്ച ഖുതുബയാണിത്. മുസ്ലിമായിരുന്നാലും മുസ്ലിംകളുമായി കരാറില്‍ കഴിയുന്ന അമുസ്ലിംകളായിരുന്നാലും അവരുടെ രക്തം സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവര്‍ക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്തുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപാട് എന്തെന്നും അവര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം