മുസ്ലിമിന്‍റെ രക്തം പവിത്രം

വിേശഷണം

മസ്ജിദുല്‍ ഹറമില്‍ ഷൈഖ് സ്വലാഹ് മുഹമ്മദ് ആലു ത്വാലിബ് നടത്തിയ വെള്ളിയാഴ്ച ഖുതുബയാണിത്. മുസ്ലിമായിരുന്നാലും മുസ്ലിംകളുമായി കരാറില്‍ കഴിയുന്ന അമുസ്ലിംകളായിരുന്നാലും അവരുടെ രക്തം സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവര്‍ക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്തുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപാട് എന്തെന്നും അവര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം