അബ്ദുല്ലാ ഇബ്നു സല്‍മാന്‍(റ) ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

രചയിതാവ് : ആയിഷ സതാസി

വിേശഷണം

അബ്ദുല്ലാ ഇബ്നു സല്‍മാന്‍ (റ) ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ ജര്‍മ്മന്‍ ഭാഷയില്‍ എഴുതിയ ലേഖനമാണിത് . അദ്ദേഹം യഹൂദി പണ്ഢിതനായിരുന്നു, തൌറാത്ത് പഠന വിധേയമാക്കിയപ്പോള്‍ അതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണമായി.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം