ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ സലഫി പ്രബോധനം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അബ്ദുല്‍ വഹാബിന്‍റെ സലഫി പ്രബോധനം:- പ്രവാചകനും സ്വഹാബികളും സച്ചരിതരായ പൂര്‍വ്വീകരും പ്രബോധനം ചെയ്ത മതം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

Download

പ്രസാധകർ:

പരിഭാഷാ കേന്ദ്രം-അംഗോറിയ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം