മുഹമ്മദ് നബി (സ്വ) ‍

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങള്‍.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം