റമദാനിനെ വരവേല്‍ക്കുമ്പോള്‍

വിേശഷണം

റമദാന്‍ മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ കൊണ്ടും പാപമോചനം കൊണ്ടും അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം