മുഹമ്മദ് നബി(സ്വ)

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ളേ ഈ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷയില്‍ നബിയുടെ ഭാര്യമാര്‍, മക്കള്‍,സ്വഹാബികള്‍,എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം