വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനില്‍ നിന്നുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം