നബി(സ്വ)യുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള നബി(സ്വ)യുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം