ഹജ്ജിന്‍റെ വിധിയും ശ്രേഷ്ഠതയും

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള പരിഭാഷയായ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തില്‍ ഹജ്ജിന്‍റെ നിര്‍വചനം, വിധികള്‍,ഇഹ്’റാമിന്‍റെ വിധി, കഅബയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ മുതലായ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം