അമേരിക്കക്കാരി കത്തോലിക്കന്‍ യുവതി ഐഞ്ചലിന്‍റെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണം.

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരി കത്തോലിക്കന്‍ യുവതി ഐഞ്ചലിന്‍റെ ഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷണ കഥ ജല്മ്മന്‍ ഭാഷയില്‍ . പ്രമുഖ പത്ര പ്രവര്‍ത്തക, ആക്ടര്‍ ആയിരുന്ന അവര്‍ സുമയ്യ എന്ന പേരിലാണ് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത്

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം