നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രവാചകന്‍റെ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം