വുദു

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പ്രബന്ധ പരിഭാഷയില്‍ വുദുവിന്‍റെ നിര്‍വചനം, നിര്‍ബന്ധ ഘടകങ്ങള്‍,സുന്നത്തുകള്‍,നബി(സ്വ)യുടെ വുദുവിന്‍റെ രൂപം, വുദുവിന് ശേഷമുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം