പണ്ഡിതനും ഖലീഫയും

വിേശഷണം

മഹാനായ താബിഈ പണ്ഡിതന്‍ സഈദ് ഇബ്’നു മുസീബും ഖലീഫ അബ്ദുല്‍ മലിക് ഇബ്’നു മര്‍വാനും തമ്മിലുള്ള സംഭവകഥയാണിത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം