വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

ലേഖനങ്ങൾ

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 2

 • നേപാളി

  PDF

  രചയിതാവ് : ഇബ്രാഹീം യഹ്,യ

  ഇസ്ലാം സംക്ഷിപ്ത വിവരണം ഇസ്ലാമിന്റെ സന്പൂര്ണ്ണതയും സാര്വ്വത്രികതയും ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ രംഗങ്ങളില് വെളിച്ചം പകരുന്ന പ്രത്യേകതയും വിവരിക്കുന്നു.

 • നേപാളി

  PDF

  ഉനൈസ കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ നേപ്പാളി ഭാഷയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം