ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉംറയുടെയും രൂപം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം