ഇസ്ലാം മഹാ അനുഗ്രഹം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശൈഖ് സഈദ് വഹഫ് അല് ഖഹ്ത്വാനി റിയാദിലെ ജാമിഉ അല്‍ കബീറില്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം. ഈ മഹാനുഗ്രഹത്തന് നന്ദി ചെയ്യാന്‍ വിശ്വാസികളോട് ഉണര്‍ത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം