ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ ഗുണങ്ങള്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം