നബിചര്യ ദൈവീകബോധനം

വിേശഷണം

സുന്നത്ത് ദൈവീകബോധനം:- സ്വീകാര്യതയുടെ പേരില്‍ സ്വഹീഹായ സുന്നത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ചിലര്‍ ഇന്ന് സജീവമാണ്.മതത്തില്‍ അതിനുള്ള മഹത്വവും സ്ഥാനവും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം