ഇബ്’നു ഉഥൈമീന്‍റെ നൂര്‍ അലാ ദര്‍ബ് (ടലിവിഷന്‍ പ്രോഗ്രാം)

വിേശഷണം

വെള്ളിയാഴ്ചകളില്‍ ഇശാ നമസ്കാരാനന്തരം സ’ഊദി അറേബ്യയിലെ ടെലിവിഷന്‍ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം