ഹിജ്’റക്കു മുമ്പുള്ള നബിചരിത്രം

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍റെ ചര്യകള്‍ അനുധാവനം ചെയ്യല്‍ മുസ്ലീംകള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമായതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചരിത്രം നാം നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം.ഹിജ്’റക്ക് മുമ്പുള്ള നബി ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

പ്രസാധകർ:

ഇസ്’ലാമിക് സെന്‍റര്‍ -ലോഗോമോ ഫ്രാന്‍സ്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം