പരലോക വിജയം

വിേശഷണം

മനുഷ്യന്‍ മരണപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല ആത്മാവാണെങ്കില്‍ ഖബറിലേക്ക് തിരക്ക് കൂട്ടുമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് വിലപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന ഹദീസിന്‍റെ വിവരണം ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ഓഡിയോ ആണ് ഇത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം