ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉംറയുടേയും രൂപം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം