അല്‍ അഖീദത്തു ത്വഹാവിയ്യ

രചയിതാവ് : അബൂ ജ്’അഫര്‍ അത്വഹാവി

പരിശോധന:

വിേശഷണം

അല്‍ അഖീദത്തു ത്വഹാവിയ്യ- പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് അബൂ ജഅഫര്‍ അഹ്’മദ് ഇബ്നു മുഹമ്മദ് ഇബ്നു സലാമ അസ്ദി അത്ത്വഹാവിയാണ്.‍ അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാഅത്തിന്‍റെ വിശ്വാസവും നാല് മദ്’ഹബുകളെ കുറിച്ചും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.പണ്ഡിതന്‍മാര്‍ ഏകോപിച്ച വിശ്വാസ അടിസ്ഥാനങ്ങളും ഇതില്‍ വിവരികുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

ദാറുല്‍ വത്വന്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം