അല്‍ഖവാഇദുല്‍ അര്‍ബഅ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ശൈഖ് ഫൗസാന്‍ നല്‍കിയ വിവരണം

വിേശഷണം

അല്‍ഖവാഇദുല്‍ അര്‍ബഅ:- ശൈഖുല്‍ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുല്‍ വഹാബ് രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥം ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്‍റെ നിയമങ്ങള്‍, ശിര്‍ക്കിന്‍റെ നിയമങ്ങള്‍,അനുവദനീയവും അല്ലാത്തതുമായ ശഫാ’അത്തുകള്‍ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം